Juhime seltsi tegevust

Vastavalt põhikirjale seltsi juhatus:
  • otsustab seltsi liikmeks vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaarvamise; 
  • valib enda liikmete hulgast juhatuse esimehe; 
  • moodustab seltsi eesmärkide täitmiseks toimkondi, komisjone, ekspertgruppe jm; 
  • otsustab muid seaduse või põhikirjaga tema pädevusse antud küsimusi. 

Seltsi juhatuse liikmed:
  • Aili Saluveer, ailile[at]gmail.com
  • Arne Hall, hallarne[at]gmail.com, 511 8829
  • Erki Remmelkoor, erki.remmelkoor[at]rescue.ee, 534 56248
  • Kadri Pau, kadri[at]tartu.bas.ee
  • Toomas Liivamägi, toomas.liivamagi[at]gmail.com