Seisame Karlova kogukonna eest

Karlova Selts on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada Karlova linnaosa elukeskkonda, aidata säilitada miljööväärtust ja tugevdada Karlova elanike piirkondlikku identiteeti. 

Karlova kujutab endast käesoleva põhikirja mõttes Tartu ajaloolist linnaosa, mis piirneb: Riia tänavaga; Võru tänavaga; Sadamaraudteega ning Aleksandri ja Raua tänava piirkonna ajalooliste hoonete ja kinnistutega (välja arvatud Tehase, Tähe ja sadamaraudtee vahele jääv ala) ning jaguneb Ees-, Taga- ja All-Karlovaks.