2012 aastal on Karlovas neli ehedat ehet

Juba teist aastat järjest tunnustab Karlova Selts viimaste aastate jooksul remondi läbinud maju ja uushooneid tiitliga „Karlova ehe“. Hindamise peamine kriteerium on hoone sobivus miljöösse.  Lisaks elumajadele soovitakse esile tõsta ka kenasti korda tehtud kõrvalhooneid ja piirdeaedasid. Silmnähtavalt pooleliolevaid objekte sel aastal veel hindamissõelale ei valitud.

Ettepanekuid tunnustamist väärivate majade kohta oodati e-posti teel Karlova elanikelt, samuti vaadati üle need hooned, mis said eelmise aasta jooksul linnavalitsuselt kasutusload või olid žüriiliikmetele juhuslikult linnaosa tänavatel ringi liikudes silma hakanud.

2012. aastal tegi žürii oma ringkäigu parimate väljavalimiseks 8. mail. Liikusime jalgratastega Karlovas viiekesi: Juta Vallikivi, Edgar Kaare ja Kristina Kurm Karlova Seltsist, Egle Tamm Tartu linnavalitsusest ja Reesi Soodla Hea Maja Poest.

Kokkuvõttes tunnustame tiitliga „Karlova ehe“ sel aastal nelja hoonet.

Lisaks väärivad äramärkimist ka paar hoonet Koidu tänaval, ühepereelamu nr 14 ja korterelamu nr 26, kui head näited säästvast renoveerimisest. Samuti jäi maitseka lahendusena silma ajaloolise kõrvalhoone varemetele ehitatud uushoone Võru tn 54 hoovis, mis tagasihoidliku arhitektuuri ja sobiva värvilahendusega sulandub ajaloolisse miljöösse. Lihtsate vahenditega on korrastatud korterelamu Tähe tn 82 (samas on taunitav selle hoonega kokku ehitatud kõrvalmaja I korruse plekklaudis). Salme tn 15 maja puhul tõstame esile kenasti korrastatud plankaeda oma autentse lahenduse ja traditsiooniliste materjalide kasutamisega.

Kristina Kurm, Karlova Selts