Pargi tänava rekonstrueerimisest

Tartu Linnavalitsus: 29.08.2014 nr 8-13.2/15623 (saadud 01.09), 21.07.2014

Karlova Selts: 03.09.2014, 27.08.2014, 24.07.2014, 11.07.2014

Täname linnavalitsust seltsile saadetud tagasisisde eest. Toome välja mõned probleemid.

1) Teede ja platside katted.
Punkti 1.5 ja 1.6-st loeme välja, et uus kompkivi laotakse risti teega. Kas mõistame õigesti, et sillutist ei laota tagasi nn kalasaba mustrina, nagu see ajalooliselt on olnud? Kui nõnda, siis palume seda põhjendada. Igal juhul kinnitati esimesel koosolekul linnas, et klompkivi paigaldatakse kalasabana, sest muidu vesi ei voola õigesti ja tekivad muud probleemid.

2) Tähe ja Pargi ristmik. Punktis 2. on väidetud, nagu sooviks Karlova Selts ohtlikku ja halba lahendust. Oleme kõigil aruteludel lähtunud veebruaris toimunud töötoa lahendustest, milles Dago Antovi töörühmas (Dago Antovi töörühm skeem 1, lk 2) soovitati parima lahendusena võrdset ristmikku ja Sulev Sanniku ekspertarvamus Pargi-Tähe-Lootuse tn ristmiku liikluskorralduse kohta (Ekspertarvamus Tartu linnas Pargi-Tähe-Lootuse tänavate ristmiku liikluskorralduse kohta. Liikluslahendus OÜ. Töö nr 0614/27. Lk 8 ja 15) kinnitas seda.

3) Jalgrattateed. Punktis 3. väljatoodu vastuseks peame kinnitama, et peame kahel pool tänavat asuvat rattateed endiselt parimaks ja ohutuimaks lahenduseks ning oleme välja pakkunud ka omapoolse lahenduse eskiisi, mis näitas, kuidas kõik vajalik ära mahub. Juhul, kui sel sügisel töödega valmis ei saada, siis võiks ikkagi püüda veenda kas Eesti Energiat või nt valitsust, et selleks arenduseks vajalik raha leida.

Karlova Selts mõistab olukorra keerukust ja on juba varasemalt andnud nõusoleku kompromissiks. Kompromisslahendusega kaasnevate probleemidaga tuleb linnal arvestada. Lahendus ei ole aga kogu tänavalõigu ja sellega ühendatud tänavavõrgu tervikuga haakuv ega turvaline. Kahesuunalise jalgrattaliikluse liitmine üheks on mõeldav vaid erandolukordades. Mõistame, et välisvalgustuste ja elektriliinide ümbertõstmine tähendab lisakulu, kuid antud juhul ei saa need rajatised omada kogu tänava kontseptuaalse ülesehituse määramisel nõnda suurt kaalu. Teisi takistusi antud juhul ei ole. Ülejäänud tehnovõrgud, nagu ka tänavaruumi laius koos parkimisvajadusega, võimaldavad pakutud kergliiklusteede põhimõtete rakendamist.

Täiesti tähelepanuta on jäänud see, kuidas praeguse lahenduse korral jalgratturi seisukohast lahendada pöörded Tähe tänava sõiduteelt Pargi tänava jalgrattateele ja vastupidi, sest jalgrattatee Tähe tänava teisel küljel ei jätku ja rattur peab edasi liikuma sõiduteel. Selleks oleks vaja äärekivi langetada jalgrattatee otsas (seal kus jalgrattatee jõuab Tähe tänavani ja paigaldada jalgratturite jaoks „anna teed“ märgid (teekattemärgistus). See oleks ohutum ja sujuvam marsruut nendele ratturitele, kes liiguvad Lootuse-Pargi suunal ja vastupidi. Ülekäiguraja nihutamine jalgrattatee otsa ei lahenda probleemi, sest siis kutsume jalgrattureid sooritama ülekäigurajal parem ja vasakpöördeid, mis ohustavad jalakäijaid. Jalgratturid, kes on sadulast maha tulnud, et ülekäigurada ületada hakkavad Tähe tänava liiklust takistama, siis kui nad keset ülekäigurada sadulasse peavad ronima, et sõitu sõiduteel jätkata. Ka on põhimõtteliselt vale suunata jalgrattureid kõnniteele, kus enamus sõitu jätkata ei tohi. Tegemist on ristmikuga, kus jalgrattatee lõpeb ja jätkata tuleb sõiduteel - ülekäigurada otse sellise ristmiku peal on liiklusohtlik. Skeemilt on puudu piirid, kust algavad ja lõpevad jalg- ja jalgrattateed ja ka jalg- ja jalgrattateede teekattemärgistus. Kuhu suunatakse rattur Pargi ja Kalevi ristmikul?

4) Tähe tn 10 kinnistu juurdepääs. Me oleme LV nõupidamisel 4. augustil kokku leppinud, ja abilinnapea Valvo Semilarski ka kinnitas kohtumise lõpus üle, et väliselt Tähe 10 kinnistu teeotsa näha ei jää, tehakse vaid maa-sisene valmidus. Palume kokkuleppest kinni pidada ja kõnni- ning rattateed teha füüsilise ja visuaalse katkestuseta.

5) Tähe tn ülekäigurajad. Joonisel puudub ülekäigurada Tähe tänaval ristmiku lõunaküljel. Palume see lisada, sest see suund on näiteks lasteaeda minekuks ja sealt tulekuks oluline. Tegemist ei ole mitme järjestikuse ülekäigurajaga vaid ülekäiguradadega ristmiku igal haaral – kui neid ei tule, siis on jalakäijate teekond ebaloogiline ja põhjendamatult ebamugav.

6) Tänavamaa pole täies ulatuses kasutusele võetud ja sellest tulenevalt on kõnnitee laiust hoopis vähendatud nt Pargi 6 piirkonnas. Palume kasutada tänavamaad maksimaalselt.

Palume vastused saata ikka kirjas toodud kontaktidele. Seltsi infolist on modereeritav, seetõttu ei saa sinna saadetud kirju operatiivselt kätte.

Arvamused koondas

Aili Saluveer

Karlova Seltsi juhatuse liige
E-post: ailile@gmail.com

Karlova linnaruumi toimkond
karlova-linnaruumi-toimkond@googlegroups.com